Fasady

  • Ponzio PF 152 HI
  • Ponzio PF 152 ESG
  • Ponzio NT 152 SG
  • Ponzio PF 152 HI - 2 komorowy
  • PONZIO PF 152 PPOŻ. EI30, EI60

PONZIO PF 152HI Z SZYBĄ JEDNOKOMOROWĄ

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, o podwyższonej izolacyjności termicznej. Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, maskownic zewnętrznych: 51 mm. Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego elementu termicznego, możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Ucw = 1,15 W/m2K (dla szyby jednokomorowej 28 mm). Charakterystyka - możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI60 - możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych - możliwość wykonania wersji „poziomej” lub „pionowej” linii - możliwość gięcia profil.

 

PONZIO PF 152 ESG

Ściana osłonowa bezramowa z systemem klejenia konstrukcyjnego. System przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian osłonowych i innych konstrukcji przestrzennych. Jako element nośny wykorzystuje konstrukcję słupowo-ryglową systemu Ponzio PF 152 i wchodzącą w jego skład szeroką gamę profili.Z zewnątrz Ponzio PF152 ESG tworzy jednolitą, gładką ścianę szkła podzieloną pionowymi i poziomymi liniami o szerokości 22 mm (przy zastosowaniu silikonu pogodowego) lub 28 mm (przy wyborze systemowej uszczelki zamykającej). Istnieje możliwość zastosowania szklenia dwu i trzyszybowego.

 
Charakterystyka
- możliwość wykonania obok siebie okien wychylnych, otwieranych niezależnie;
- dwa sposoby wykończenia powierzchni ściany: silikonowanie lub specjalnie zaprojektowana uszczelka maskująca
- szyby pojedyncze, zespolone, panele nieprzezierne o grubości: 26, 28 mm, możliwość stosowania zespoleń 3-szybowych (do grubości szklenia 60 mm)
- w standardowej wersji ramowy współczynnik przenikania ciepła U0 wynosi od 1,6 W/m2K
- w wersji fasady ze szkłem trzyszybowym ramowy współczynnik przenikania ciepła U0 wynosi od 1,3 W/m2K

PONZIO NT 152 SG

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do budowy ścian strukturalnych, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0.
Konstrukcja ściany oparta jest na słupach pełnych, połówkach i ryglach, których szerokość wynosi 52 mm.
Z zewnątrz tworzy jednolitą gładka ścianę szkła podzieloną pionowymi i poziomymi liniami o szerokości 16 mm.
W systemie zastosowano kilka możliwości mocowania tafli szkła: klejenie strukturalne oraz chwytanie mechaniczne.
Sposoby te pozwalają na indywidualne formowanie kształtu ściany osłonowej. Istnieje również możliwość konstruowania ścian prostych lub po łuku.

Dopuszczenia
Europejska Aprobata Techniczna ETA -08/0288 "Zestaw wyrobów do wykonywania ścian osłonowych z oszkleniem ze spoiwem konstrukcyjnym".

PONZIO PF 152HI Z SZYBĄ DWUKOMOROWĄ

System ścian osłonowych słupowo-ryglowych o wysokiej izolacyjności termicznej najczęściej stosowany w budownictwie energooszczędnym.
Zaprojektowany specjalny wkład termiczny, który wypełnia przestrzeń międzyszybową, zarówno swoim kształtem, jak i właściwościami poprawia parametry całej konstrukcji. Struktura tworzywa umożliwia prawidłowe odwodnienie rygla; jego kształt pozwala na łatwy montaż, który odbywa się po zamontowaniu szklenia.
Właściwości termiczne pozwalają na osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła Ucw od 0,6 W/m2K (dla wypełnień o grubości 48 mm).

Charakterystyka
- możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI 60;
- możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych
- możliwość wykonania w wersji „poziomej” lub „pionowej” linii
- gięcia profili
- zastosowanie wypełnień o grubości 38-66 mm

PONZIO PF 152 PPOŻ. EI30, EI60

System ścian osłonowych słupowo-ryglowych PF 152 o odporności ogniowej. System otrzymał klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji. Po przeprowadzeniu badań przy nagrzewaniu od strony wewnętrznej i zewnętrznej, został zakwalifikowany do klasy EI 60 oraz EI 30. W systemie można wykonywać przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi. Jako wypełnienia przezroczyste mogą być stosowane szyby ogniochronne klasy EI 30 lub EI 60 (pojedyncze lub w zespoleniu) większości producentów dostępnych na rynku.
Wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi wraz ze specjalnymi złączkami rygiel-słup zapewniają nośność konstrukcji w warunkach pożaru. Taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybami, lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi, tworząc element o odporności i izolacyjności ogniowej. Istnieje możliwość wykonania konstrukcji fasadowej z drzwiami o odporności ogniowej, zarówno jedno jak i dwuskrzydłowymi.

Dopuszczenia
1561/10/RO3NP "Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych systemu Ponzio PF 152 w konfiguracji pełnej i częściowej firmy Ponzio Polska Sp .z o.o."
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej LBO-576-K/14

ponzio2.jpg
ponzio1.jpg
bezplatny-pomiar.jpg
ral-button-21211a.jpg
© 2016 Alink Multimedia